Mezőkövesddel és a gyülekezettel kapcsolatosan

 

Az alábbiakban rövid áttekintést adunk azokról a meghatározó Igékről, próféciákról és az ÚRtól vett gondolatokról, melyek a gyülekezetünk látását, szemléletét nagyban meghatározták.

Látásunk szerint Mezőkövesd a dél-borsodi térség szellemi központja.

Ahogy gazdaságilag és közigazgatásilag, úgy szellemileg is Mezőkövesd a térség központja. Ezért fontos, hogy Mezőkövesden áttörést tudjunk elérni és megtartani, mert ettől függ a térség szellemi áttörése is. Látásunk körében lényegében a Mezőkövesd járáshoz tartozó települések vannak – csak egy kicsit tágabb hatósugárban.

Úgy látjuk, hogy Isten hazánk e területén a Mezőkövesden elhívott, ezért a városért és térségért elhívásában tenni akaró hívőkön keresztül fog munkálkodni, illetve munkálkodik is már. Nem gondoljuk, hogy ebben a munkában egyedül lennénk – sőt! Hála Istennek, hogy rajtunk kívül mások – akár gyülekezeteken keresztül, akár névtelenségben – is munkálkodnak e térség jólétén. Ezen kívül pedig úgy véljük - mi több, kérjük is az Aratás nagy Urát -, hogy annál jobb, minél több keresztény közösség érzi szívügyének az itt élők szellemi-lelki fejlődését.

Fontosnak érezzük, hogy a hívőket felkészítsük jelen korszak kihívásaira, miközben bátorítjuk őket az emberek iránti feltétel nélküli szeretetre, őszinte jó tettekre, és az Evangélium bátor hirdetésére. Fel kell vállalnunk a kereszt botrányát!

Az ismeretlen tettes mózesi törvényének értelmében (lásd: V.Mózes 21:1-9a) azt látjuk, hogy nem lehetséges olyan terület, amely valakihez ne állna „legközelebb” – ezt ebben a korban szív szerint és nem fizikálisan értve. Az ÚR tervében nincsenek fehér foltok! Vagy más szóval: a Mindenható Isten helyzetbe hoz bennünket, gyermekeit és szolgáit az által, hogy a szívünkben „legközelebbinek” érezzük városunkért és az ott élőkért való felelőséget. Ez az Isten által kiosztott területi/időbeli kompetencia. Ugyanakkor az ÚR tervében mi apró fogaskerekek vagyunk, akik a korábban illetve a most is munkálkodó Egyház többi tagjával vagyunk szellemi közösségben. A Názáreti Jézus is egymásra épülve, egymást kiegészítve látja Isten munkáját a János 4:36-38b-ban. Ebből is azt látjuk, hogy Isten egész konkrétan szétosztja a feladatköröket aszerint, amilyen ajándékot adott a hívőknek és a gyülekezeteknek (Róma 12:3 és 6c). Éppen ezért – Jób szavait idézve – nem gondoljuk, hogy mi vagyunk az egész nép és velünk hal ki a bölcsesség (Jób 12:2) J.

E mellett természetesen tanítjuk a hívőket, hogy önmagukat úgy lássák, mint „a Hős kezében nyílak”. Isten a gyülekezetet és annak tagjait nyílként akarja az Ő akarata szerint használni a fenti célok elérésében. A feladatunk elől haladni a sátán itteni munkájával való konfrontációban, utat törni és áttörést hozni az ébredés számára.

Említett Igék:

a) „Ha egy meggyilkolt embert találnak azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked birtokul, aki ott fekszik a mezőn, és nem lehet tudni, hogy ki ölte meg, akkor menjenek ki véneid és bíráid, és mérjék meg, milyen messze van a meggyilkolt a környező városoktól. Amelyik város legközelebb van a meggyilkolthoz, annak a városnak a vénei fogjanak egy üszőt, amellyel még nem dolgoztattak, amely még nem húzott igát. Vigyék az üszőt a város vénei egy állandó vizű patakhoz, ahol nem művelik és nem vetik be a földet, és szegjék nyakát az üszőnek ott a pataknál. Azután lépjenek elő a papok, Lévi fiai, mert őket választotta ki Istened, az ÚR, hogy szolgáljanak neki, és áldást mondjanak az ÚR nevével, és hogy az ő utasításuk szerint intézzenek el minden pert és minden testi sértést. A meggyilkolthoz legközelebb eső város vénei mossák meg kezüket az üsző fölött, amelynek a nyakát szegték a pataknál. Azután szólaljanak meg, és mondják: Nem a mi kezünk ontotta ki ezt a vért, és a szemünkkel sem láttuk. Bocsáss meg, URam, népednek, Izráelnek, amelyet megváltottál, és ne tulajdonítsd az ártatlan vért népednek, Izráelnek! Így bocsánatot nyernek a vérért. Te pedig úgy tisztítod meg magad az ártatlan vértől, ha megteszed, amit helyesnek lát az ÚR.”

b) „Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy: más a vető, és más az arató. Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok: mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be.”

c) „A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek: ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. (…) Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is…”

További számunkra meghatározó Igék:

Mezőkövesd és térségének viszonylatára vonatkozóan: „Kevésnek tartom, hogy Jákób törzseinek helyreállításában és megmentett Izráel visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig.” (Ézsaiás 49:6)

Az úttörés kapcsán: „Ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izráel! Én megsegítelek – így szól az Úr, a te megváltód, Izráel Szentje. Új és éles fogú cséplőszánná teszlek. Hegyeket csépelsz és törsz össze, halmokat zúzol pozdorjává. Feldobod őket és a szél elhordja, a szélvihar szétszórja őket. Te pedig ujjongani fogsz az Úrban, dicsekedni fogsz Izráel Szentjével.” (Ézsaiás 41:14-16)

Magunkra vonatkozóan: „Mint a Hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét: nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban.” (Zsoltár 127:4-5)

És egy kis áthallás a Zsoltár 126 és Mezőkövesd címere között:

„Mikor visszahozta az ÚR Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók.

Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással. Akkor így szóltak a pogányok:

Hatalmasan cselekedett ezekkel az ÚR!

 

Hatalmasan cselekedett velünk az ÚR, azért örvendezünk.

Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, mint patakokat a déli földön!

Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd.

Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő, kévéit emelve.”

Hisszük, hogy így lesz!

 

1%

 

adószámunk:

18294334-1-05

 

Köszönjük.

Névnap

2024. július 25. Csütörtök
Kristóf, Jakab, Zsaklin

 
A Nap kel 04:23-kor,
nyugszik 19:30-kor.

Holnap
Anna, Anikó
napja lesz.

Facebook

Oldalainkat 2 vendég és 0 tag böngészi