ÚJ! 2019.03.30. – Mit jelent Istent kísérteni? – (Gönczi Zsolt)  -  Letöltés
Idézet a tanítás jegyzetéből: Istent kísérteni: Olyan cselekvésre kényszeríteni Őt, amelyben azt várjuk, hogy elvárásaink szerint cselekedjen (de persze közben Rá, illetve az Igéjére hivatkozunk) – és az eredményből Istenre nézve hozunk létre állítást: Ő jó vagy sem? Ő hűséges vagy sem? Ő velem van vagy sem? (A kérdéssor tetszőlegesen kiegészíthető..) Majd pedig ez alapján megítéljük Őt, és döntést hozunk: ha átment a tesztünkön, követjük Őt, ha nem ment át, van okunk, hogy elhagyjuk Őt.
ÚJ! 2019.03.30. – Farizeusi Jézus – (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Bizony, voltak pillanatok, amelyekben Jézust a farizeusok is szívesen látták volna körükben, annyira szigorú volt némelyekkel. Az ÚR nem mindig könnyítette meg az útját az embereknek, és van rá példa, amelyben Jézus nagyon merev hozzáállást tanúsít a Hozzá közeledő felé. Ezt mi is tapasztaljuk akkor, amikor úgy érezzük: nekünk nehezebb utat adott az ÚR, mint másoknak bizonyos dolgokban. El kell ismernünk, hogy a hátrányos helyzet mindenki életének része kisebb-nagyobb mértékben.
ÚJ! 2019.03.23. – A köztünk lévő szeretet – (Antap-Pap Judit) -  Letöltés
’A gyülekezetünk nem szép, de legalább jelentéktelen’ Így kezdődik ez az üzenet. És így folytatódik: ’De Ő bejött, és részévé lett ennek.’ És ez a lényeg…
ÚJ! 2019.03.23. – Jézus-pótlók – (Kispál Zsolt) -  Letöltés
Sajnos nagyon sokszor tapasztalható, hogy emberek, rendszerek, felekezetek igyekeznek Jézus helyére állni. Jézus hiányát azonnal készek pótolni, sőt, ők maguk hozzák létre a Jézus-hiányos helyzetet, hogy így állhassanak Jézus helyébe.
ÚJ! 2019.03.23. – Isten személyes meg- és elhívását nem pótolja semmi – (Nyeste Zsolt) -  Letöltés
A szerelem – bolondság! Isten irántunk való szeretete – érthetetlen. Ezt jobb nem érteni, de átélni, mint tudni róla, de távol lenni tőle. Isten elhívásába lépni olyan, mint a menyasszony és a vőlegény kapcsolatába belelátni. Ilyen kapcsolatban lévő személy a rossz dolgokon hamar átlép, mert a szeretet messze felülhaladja a hétköznapok kudarcait is.
ÚJ! 2019.03.16. – Pásztori gyülekezet – (Gönczi Zsolt)  -  Letöltés
ÚJ! 2019.03.16. – Jó Pásztor – (Detrik Zakariás)  -  Letöltés
Rövid Úrvacsorai üzenet Jézusról, mint a Jó Pásztorról egy kedves fiatalember tolmácsolásában.
ÚJ! 2019.03.09. – Pásztori gyülekezet – (Gönczi Zsolt)  -  Letöltés

Hogyan lehet emberileg halmozottan hátrányos helyzetből az ÚR segítségével áldásba jutni? Erről szól ez a bizonyság.
ÚJ! 2019.03.09. – Az Örökkévaló Neveinek üzenete és áldása (Vozár Krisztián) -  Letöltés
Jahve Salom, Jahve Rói, Jahve Jíre, Jahve Nisszi, Jahve Cidkénú, Jahve Rófe – az Örökkévaló csodás Nevei! És egy rövid üzenet róluk, mely Úrvacsora alkalmával hangzott el.
 
ÚJ! 2019.02.23. – Ki kell jönni a véka és az ágy alól – (Kiss Csaba)  -  Letöltés
A véka a bibliai korszak űrmértéke, amely a mai mérce szerint kb. 22 litert tett ki. Hogy ez sok-e vagy kevés, az Jézus példázatában nem számított, mert ott a véka azt a vallásos rendszert példázza, amely az Evangéliumot akarta elzárni az emberek elől. Az Apostolok Cselekedetei a bizonyság rá, hogy ha Isten begyújt egy lámpát, akkor nincs az a rendszer-véka, amely azt eltakarhatná. Azonban mi is meg tudjuk ezt csinálni saját magunkkal. Sem a lámpás, sem a véka nem erre való. Csabiban igazi evangélistai szív bújik meg és jön elő ezen az üzeneten keresztül.
ÚJ! 2019.02.23. – Üres és kisöpört ház – (Kispál Zsolt)  -  Letöltés
Ugye ismerős ez a kép Jézus szavaiból? Ez az újjászületett ember látképe is lehet. Hitre jutásunk és a megtérésünk olyan, mint egy háznak a nagytakarítása: bárki, bármi volt is bennünk egykor, amikor eljött a nála Nagyobb, akkor megszabadultunk. De Jézus valami bibire hívja fel a figyelmet: miért üres a kitakarított ház? Magától értetődő, hogy egy ilyen lakhely vonzza az önkényes házfoglalókat. Zsolti egy nem megszokott irányból beszél Jézus ezen példázatáról.
ÚJ! 2019.02.16 - De te mit akarsz? – (Gönczi Zsolt)  -  Letöltés
Egy reggel szólt hozzám az ÚR, miközben kerestem Őt. Imádkoztam persze, mint ’jó keresztényhez illik’, és kértem Tőle, amit ’illik imában kérni’… Egyszer csak a mélyről érintette a szívemet egy halk, egyáltalán nem kárhoztató, sőt! – kifejezetten szeretetteljes hang: ’Rendben, hogy én ezt akarom és te ezt kéred tőlem… – De te mit akarsz? Akarod-e igazán, amit kérsz is?’. Szóval ezt az Úrvacsorai üzenetet ez az érintés inspirálta.
ÚJ! 2019.02.16 - Az ÚRnak való szolgálatról – (Gönczi Zsolt)  -  Letöltés
Az Eklézsiával kapcsolatos páli zsargon mélyen az Ószövetség Igéiben gyökerezik, de ugyanakkor az emberi test korabeli antropológiája is ihlette azt. Az Úrnak való szolgálat kapcsán először ebből az irányból közelítjük meg azt a felfoghatatlan megtiszteltetést, hogy az Eklézsia tagjaiként Krisztus teste lehetünk, és így szolgálhatjuk Őt.
ÚJ!2019.02.09 – Magány – (Gönczi Zsolt)  -  Letöltés
Az üzenetről csak néhány magányos szó a tanításhoz írt jegyzetből idézve: "A magány 'nem jó'-nak nevezett állapota az egyébként mindent tekintetben 'igen jó'-nak minősített édenkerti viszonyok közé még belefért. Így a magány az emberiség legősibb velünk élő megtapasztalása, mely még Isten közvetlen jelenlétében is az emberi élet része volt és ma is az."
ÚJ!2019.02.02 – A tizedről – immáron sokadjára (Nyeste Zsolt) -  Letöltés
A tized kérdése az egyik legtöbb vitát és ellentétes véleményt szülő üzenet az egyházon belül. Mi azon az állásponton vagyunk, hogy a tized Isten rendelése, amelyen keresztül Isten sok emberről és a gyülekezeti munkáról visel gondot a mi keresetünk által. A gyülekezetünk finanszírozása se állami vagy mások pénzéből, hanem a gyülekezethez tartozó hívek adományából valósul meg – ezt tartjuk biblikusnak, szellemileg tisztának, és erkölcsileg is korrektnek. Ebben az Istentől való gondviselésben a tized is fontos rész. Természetesen gondolhatja bárki úgy, hogy Istennek nincs köze a pénzéhez, de azért adjon esélyt arra, hogy ezen változtasson. Javaslom, hallgassátok meg Zsolti üzenetét!
 
2019.02.02 – Nem a kárhoztatás szolgálata (Kispál Zsolt) -  Letöltés
A néhai izraelita Istentisztelet eredménye: a végleges bűnbocsánat helyett a bűnre való emlékeztetés volt. A lelkiismeret szintjén nem volt képes az ószövetségi áldozat arra, hogy Isten előtt igazzá tegye azokat, akik abban részesültek. Ez a külsőségekben látványos, de eredménytelen, folyamatosan ismételt ceremónia szöges ellentétben van Krisztus egyetlen, semmilyen szinten sem tetszetős, de tökéletes áldozatával. Ha viszont Krisztus áldozata tökéletes, akkor vajon miért kell nekünk is - az ószövetségi áldozati rendszerhez hasonlóan – újra és újra megemlékeznünk Jézus haláláról? Az biztos, hogy nem azért, mert Jézus áldozata tökéletlen.
2019.01.19 – Illés szelleme (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Mindenki számára ismert a kereszténység által ismert Ószövetség utolsó versszakai, ahol Malakiás Mózesre és Illésre utal. E két szellemi óriás az, aki megjelenik a Mesternek is a Megdicsőülés Hegyén – elbeszélve Számára a halálát. Ugyanúgy két oldalról beszélték el Neki ezt, ahogy számunkra is két módon juttatják el Isten üzenetét. Mózes a parancsot Adó Istent tanította meg meghallani Izraelnek, Illés azonban azt, hogy Izrael meg is értse az üzenet lényegét és a mögöttes szándékot. Erről az utóbbiról szól ez az üzenet: tudni nem elég arról, amit Isten parancsol, értenünk is kell, mit és miért mondja. Megtanulni beszélni egymás nyelvén és megérteni egymást: ez Illés szellemének gyümölcse!
2019.01.19 – Közbevetett választófalak (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Hívőkét megtapasztalhattuk, hogy az ÚR számos elválasztó válaszfalat lerombolt bennünk, miután megismertük Őt. A baj, hogy közben mi újabbakat is építettünk magunkban. Pál az Efézus 2-ben tesz említést a választófalakról. Nem is gondolnánk, hogy az ő korában ez mennyire gyakorlatiasan kézzelfogható volt! A mai falak ugyan nem ennyire megfoghatók, de sajnos ugyanilyen valóságosak. (Javaslom, hogy az üzenet meghallgatása előtt keressetek a neten a ’jeruzslemi Templom Jézus idejében’-re, és egy képtalálat vizsgálatával együtt hallgassátok meg.)
2019.01.12 – Propaganda vagy valóság (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Márk, Máté, Lukács… Szinoptikus (ami kb. ’együtt látó’-t jelent) evangéliumoknak szokás őket hívni. Bár más-más motiváció és cél vezette a szerzőiket és az őket mentorálló apostolokat üzenetük megírásában, mégis érezhető a tartalmukon, hogy nem mertek elrugaszkodni az ő korukban bevett Jézus-képtől. Sajnos így van a kereszténység is: minden ág megfogalmaz egyfajta Jézus-ideát, amelyet képvisel és amelyet preferál. Hála Istennek Jánosért, aki Jézusnak azt az oldalát, azokat az üzeneteit is meg merte érteni és megírni, amelyet a többiek nem.
2018.12.31 – A holnap határa (Gönczi Zsolt)  -  Letöltés
Az év végi üzenet címét egy nemrégiben játszott sci-fitől kölcsönöztem, mivel passzol az üzenethez, ami a holnapunkról szól. Bármelyik nap is hallgatod meg ezt az üzenetet, minden esetben a holnapodról szól: ha szombaton hallgatod meg, akkor a vasárnapodról, ha vasárnap hallgatod, akkor a hétfődről… stb.
 
 
2018.12.22 – Mennyire fontos a közösség, ahová járunk! (Nyeste Zsolt) -  Letöltés
Fontos az Istennel való kapcsolat, de most a közösséggel való kapcsolatról lesz szó. Értékeljétek, ahová járhattok gyülekezetbe – Isten itt van közöttünk és itt meg lehet gyógyulni, helyre lehet állni. A közösségben van valami plusz, ami ki tudja a mi hiányunkat pótolni.
 
2018.12.22 – A mérhető gonoszság (Kispál Zsolt) -  Letöltés
Dániel próféta négy világbirodalmat látott, melyek időben előre haladva egyre hitványabb ’minőségűek’. Pedig azt gondolnánk, hogy az emberi tudományok fejlődése gátat szab a romlásnak – de nem ez történik. A romlás pedig gonoszabbá is teszi ezeket a birodalmakat. Akkor hogyan tudunk a ma már nyilván sokkal erőteljesebben jelen lévő babiloni szellemnek ellene állni?
 
2018.12.16 – Az értelem törvénye (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Az ember saját fajtársának legpusztítóbb társa. És ehhez nem kell az értelmetlen háborúkra gondolnunk csak: ugyanilyen értelmetlen háborúk dúlnak az otthonokban is, ahol családtagok „ölik” egymást. Jézus szerint jönnek (vagy már régen itt is vannak) idők, amikor valaki Istentől valónak tartja, ha pusztítja embertársát azért, mert az másképpen hisz, mint ő. Ha még egy Krisztust megismert ember is ennyire fenevaddá tud válni, akkor mi képes ezt az őrületet megállítani? Azaz mi tudja ettől a vadállatias állapottá vált állapottól megóvni az egyént, az embert? Címben a válasz.
 
2018.12.08. – Mindenki azt csinál, amit akar (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Izrael népe Sámuel ideje alatt királyt kért magának (azaz államformát akartak váltani). Mi volt ennek az oka? Nem is annyira távoli dolog ez! Ma ugyanis ugyanez a korszellem uralkodik a világban és az Eklézsiában is egyre jobban, mint ami miatt akkor erre a kérésre vette rá Izraelt.
2018.12.08. – Kivételek (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
’Kivétel erősíti a szabályt’ – tartja a mondás. Nem értek egyet vele. Ahol ugyanis már volt kivétel, ott akkor ezek szerint máskor is megtörténhet az a dolog. Énok és Illés – kétfős klubot alkotnak: az eddig élt kb. 108 milliárd ember közül csak ők ketten azok, akik emberként megszülettek, de kikerülték a test halálát. Ha pedig már megtörtént ez, akkor ismét megtörténhet – és meg is fog! Van azonban egy másik kivétel, amellyel már most is azonosulhatok. Azt hiszem, szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy Jézusról ritkán hallani ilyen kijelentést, mint itt, hogy miben kivétel Ő.
2018.12.02. – Felállás a frusztrációból (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Szilász – Szilvánusz. Micsoda jelentősége van a becézésnek! Illetve az is igaz, hogy Pál egyetlen levelet sem írt mással közösen olyan címzetteknek, ahol a vele író személy a címzettek között végzett munkában nem vett volna részt. Viszont olyan szellemi óriás is szenvedett kudarcot, mint Pál (Athénban ti.) – neki azonban megadatott, hogy frusztrációját maga mögött hagyva, tovább álljon. Miközben a saját szolgálatának kudarca bizonyítja, hogy még Pálnak sem volt megoldása a gazdag nyugati világ evangélizálására.
 
2018.11.24. – Bírkózni Isten Igéjével (Nyeste Zsolt) -  Letöltés
Zsolti nemrég vett egy lapra szerelt szekrényt, amely összerakásával… hát mondjuk úgy, hogy megszenvedett vele, de csak összerakta pár nap alatt. Ilyen Isten Igéje is: az ember olvassa, olvassa… de eleinte valahogy nem akar összeállni. Aztán lassan kezdi megérteni a lényegét, vagy csak egy dolgot belőle. Van, akinek a nyelveken szólással küzdött 7 (!) éven át – és ki tudja, hányan, mennyi ideje küzdenek ma is dolgokkal. Aki azonban sikeresen ’megküzd’ az Igével, annak számára megnyitja Magát a Biblia.
2018.11.24. – Mi segítségével tudjuk megítélni, mi a helyes? (Kispál Zsolt) -  Letöltés
Ha Jézus és sátán beszélgetését ismeret nélkül, kívülállóként figyelhettük volna meg, akkor úgy tűnhetne nekünk, hogy két teológus mondja egymásnak ugyanabból a Bibliából az Igéket. Kívülállóként mi is hogyan tudjuk eldönteni, ha valakik vitatkozását halljuk, hogy kinek van igaza? Ma is mennyit vitatkoznak hívők azon, hogy melyikük felekezete üdvözít, melyik jobb stb. Nem csak a mindkettejük által hivatkozásra használt Biblia alapján tehetjük meg, hanem a bennük lévő szellem és motiváció alapján is. Sátán a Biblia betűjével meg akarta ölni Jézust, Jézusban ellenben az Élet Szelleme volt. Nekünk is adatott Szellem a helyes megítélésre. Az üzenet végén pedig egy nagyon fontos dolog is a helyére kerül: Jézus vére nem talizmán, amit zsebre rakhatunk.
2018.11.17. – A folyamatosan bennünk munkálkodó Evangélium (Kispál Zsolt) -  Letöltés
Isten nem csak a megtérésünkkor munkálkodott bennünk, hanem újra és újra átforgatja az életünket és változtat. A Jó Hír meghallása nem csak egy egyszeri alkalom, hanem folyamatosan megtörténik, hogy Isten Igéje szól hozzánk. Ez akkor is történik, amikor én nem teszek semmit, mert Isten viszont soha nem pihen, hanem mindig munkálkodik.
2018.11.17. – Érzelmek – folytatás (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Ebben az üzenetben azokról az érzelmekről van szó, melyet el kell rejtenünk szinte mindenki előtt addig, amíg feldolgozásra nem kerültek bennünk. Az ilyen megéléseink idő előtti kibeszélése ugyanis csak nehezíti vagy rossz irányba terelheti azok feldolgozását. Mi viszont, akikben ezek ott vannak, nem odázhatjuk el, hogy ezekkel szembe nézzünk, és a helyükre tegyük azokat. Ez nem könnyű, de Isten segít ebben is.
2018.11.11. – "Adtál a téged félőknek zászlót, melyet felemeljenek az igazságért.” (Gulyás Mihály) -  Letöltés
Zsoltárok Könyve 60:6 – Erről az Igeversről prédikált a bennünket meglátogató Mihály testvér és felesége, Marika. Mihály szóról szóra haladva fejti ki, mit jelent az Örökkévaló kezünkbe adott zászlója.
2018.11.03. – Érzelmek (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Az ember lélek. Nem csak ’van’ lelke, hanem lélek. És érzelmek egész garmadáját éli meg minden nap. Ez nem rossz, mivel Isten teremtett ilyennek. Igaz, hogy a Biblia nem az érzelmek istápolásának könyve – de többnyire elfogadó még a szélsőséges érzelmek tekintetében is: azaz e világ részének tekinti, hogy a hívő ember magasságokat és mélységeket is megél. A Biblia egyetlen pillanatra sem rejti el, hogy az ember a legszélsőségesebb érzelmeket is megélni kényszerül (gondoljunk csak a Zsoltárok Könyvére…). Az a baj, hogy a karizmatikus tanítások sokszor démonizálják az érzelmeket, holott azok legtöbbje természetes velejárója az életünknek – nem kriminalizálni kellene azokat, hanem elfogadni és feldolgozni, majd a megfelelő helyre tenni.
2018.11.03. – A valóság Szelleme (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
János 14:15-18 - Vajon mit mondhattak ezek a szavakt egy írástudatlan halászembernek, aki számára a valóság a halszagú hajója volt és amit megfogott nap mint nap? Ha Jézus nem tartotta pocséklásnak a Tizenkettő számára beszélni ilyen mélységes értelmű dolgokról, akkor légyszi’, mi se tartsuk elvont, érthetetlen – és emiatt kerülendő – dolognak az ezekről szóló üzeneteket.
 
2018.10.27. – Istennek lehetséges – leginkább az, hogy mindig azt tegye, amit akar (Nyeste Zsolt) -  Letöltés
A Biblia csak a töredékét írja le annak, ami csodákat Isten cselekedett. Sidrák, Misák, Abednégó története egy olyan, amiről tudunk. Ez a három személy egy tüzes kemence előtt állva, kivégzésükre várva kellett, hogy gyakorolják az Örökkévalóba vetett hitet. Mégis, a hitük micsoda nemes hitvallásban fejeződik, mikor még ebben a helyzetben is Isten kezébe teszik az életüket. Ezzel azt fejezik ki, hogy elfogadják Isten akaratát – ha megszabadítja őket, akkor azt, ha nem, akkor azt. Sajnos a hívőket egyoldalúan tanítják sokszor – s ha nem úgy történik, az eredmény frusztráció lesz.
2018.10.27. – Mit vár el Isten legelsősorban az újszövetségi hívőktől? (Kispál Zsolt) -  Letöltés
Hogy lehet, hogy Jézus keresztáldozata finoman szólva sem egyezett a Mózes által előírt áldozati leírással? Az engesztelési áldozatnak ugyanis épnek kellett lennie. Jézus a kereszten azonban sem hibátlan, sem egészséges nem volt. Miért volt ez így? Azért, mert Jézus áldozatába – még a Törvényi rendelkezéssel ellenkezve is – mindennek bele kellett férnie. És természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül az ördög beavatkozását sem – aki mindent megtett azért, hogy Jézus abban az állapotban kerüljön kivégzésre, ahogy az megvalósult. Mindez azonban Isten irántunk való szeretetében történhetett csak… Az üzenet azonban abba az irányba kanyarodik, hogy vonatkoznak-e ránk, újszövetségi hívőkre bármilyen feltételek ebben a szövetségi viszonyban Isten részéről?
2018.10.20. – Erő – vagy mi a manó (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Erő… Mi is az? Híres, sokszor prédikált rész az Evangéliumból Jézusnak a názáreti zsinagógában elmondott üzenete. Ebből kiderül, hogy Jézusnak volt üzenete Istentől olyan emberekhez is, akik számára a hetente szóló elöljáróknak már nem volt: a szegények és erőtlenek felé. Mégpedig a JÓHÍR. Vajon mi lehetett jó hír számukra? Hogy majd Jézus pénzügyileg gazdaggá teszi őket? Aligha. Isten Jóhíre sokkal több ennél. A mai politika az erőtleneket inkább eltünteti, semmint elfogadva létüket, felemelje őket. Ez azonban nem az erő, hanem pont az erőtlenség és a hitványság jele. Sajnos amikor nincs üzenetünk valakik felé, akkor azokat az embereket kikerüljük, vagy eltüntetni igyekszünk. Erő az is, amikor van élő üzenetem valaki felé.
2018.10.20. – Tócsák és pocsolyák (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Ezékiel látását megnézve láthatjuk ezt a képet, amelyben tócsának és pocsolyának nevez a próféta olyan embereket, akik saját maradék hitüket próbálják beosztani, de nem Isten új cselekvésébe belépve megőrizni a frissességet. Ha az ember a régmúlt emlékein nosztalgiázik, elveti a hitben való kilépés kockázatát, akkor csakis vegetáció, lassú elsorvadás lehet ennek az eredménye.
2018.10.06. – Jákób útja Beérsebából Háránba (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Ezerszám van tanítás Ábrahám (azaz Abrám) életútjáról, akit az ÚR Hárán városán át hívott el, és így jutott el Kánaánba, és ott többek között Beérsebába is. Ábrahám vándorlását minden oldalról elemzik e tanítások, szellemi üzenetekkel feltöltve azt. Azonban valahogy nem került még felszínre az az út, amit unokája, Jákób tesz meg pont fordított irányba. Ennek vajon milyen szellemi üzenete van napjaink hívői számára?
2018.09.29. – A mindent magába foglaló Igazság (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
„Jó Tanító, mit tegyek, hogy örökrészül kaphassam az örökéletet?" Egy ifjú ilyen kérdéssel tartóztatta fel Jézust. Vannak ma ilyen kérdései az embereknek? Reméljük, hogy a sok egyéb mellett valahol ez is ott motoszkál bennük. Mint ahogy azt is, hogy jó helyen és a megfelelő személytől kérdezik ezt meg. Egy személy van, Aki nem csak választ tud erre adni, hanem Ő Maga a Válasz.
 
2018.09.29. – Szellemi nyugdíjasság (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
A Biblia nem ismeri a nyugdíjas kifejezést: a megidősödött emberekről a fiatalabb családtagok gondoskodtak, illetve JHVH TB-i ellátórendszere. Ugyanakkor vannak példák arra, hogy Istent aktívan szolgáló emberek – ilyen vagy olyan okból, de – egyszer csak ’letették a lantot’. Na, ne ijedjünk meg: Isten elhívása megbánhatatlan… Ezek az emberek sem nyugdíjba vonultak (mai értelemben)  – éppen ellenkezőleg! Meglepődnénk, ha tudnánk: az Újszövetség mekkora hányada hiányozna most a Bibliánkból, ha Isten nem vonta volna ki szolgáit buzgó publikus szolgálatukból, és küldte volna őket „nyugdíjba”.
2018.09.22. – Isten jelenléte a salamoni és a pünkösdi időben (Kiss Csabi) -  Letöltés
Ismert matematikai törvény, hogy két pont meghatároz egy egyenest. Isten a salamoni Templomban is és Pünkösdkor is kiárasztotta a jelenlétét. Ez az Ő akarata – és ezt az egyenest tovább is húzhatjuk: a mi személyes életünkig is. Isten jelenléte bennünket is el akar érni, be akar tölteni.
2018.09.22. – Fel sem fogjuk, mekkora kárt okozhat a beszédünk (Kispál Zsolt) -  Letöltés
Zsolti a házasságtörő asszony történetéből indul ki, és beszél a kárhoztatással teli beszédek súlyáról. Bizony, fel sem fogjuk, hogy rossz, kárhoztató beszédeink, imáink, kívánságaink mennyi kárt okoznak az embertársainknak. Ha nem szándékosan történtek is ezek, akkor is hasonlóak ezen megnyilvánulásaink ahhoz, mint amikor a farizeusok vádolták (és is híján agyon is kövezték) az előbb említett asszonyt. Ezekkel olyan sebeket okozunk az emberek lelkében, amellyel tönkre is tehetjük őket.
2018.09.22. – Istennel labdázni (Antal-Pap Judit) -  Letöltés
Az Istennel való kapcsolat oda-vissza működik. Mi megtesszük a mi részünket, Ő pedig megteszi az övét. A szervát Jézus adta nekünk először, így a kapcsolatot Ő kezdte. A mi feladatunk nem a vallásos élet, hanem hogy visszaüssük Neki a labdát. Vagy elkapjuk, és azt tegyük vele, amit Isten elvár tőlünk.
2018.09.15. – Ámósz 5:6 - Istent keresni (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Az Isten-keresésről egy rövid üzenet attól az Ámósztól, aki ilyen zsoltárban zeng az Örökkévalóról:
 
„Mert íme!
A hegyek Formálója,
A szél Teremtője,
Az emberek szándékának Elmondója,
A hajnal feljövetelének Készítője,
A Föld halmain Lépdelő,
JHVH az Ő Neve, Seregek Elohimja”
„Kimah és Keszil Készítője,
A halál árnyékát reggellé Átformáló,
Az, Aki elsötétíti a nappalt éjjellé
A tenger vizeit Előszólító,
Ő szétömleszti azokat a Föld felszínén,
JHVH az Ő Neve.”
 
(Az Ámósz 4:13, 5:8-nak a szó szerinti visszaadása a Dabhar fordítás segítségével)
 
2018.09.15. – Van miért és kiért küzdeni (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Dávid egyik érdeme a sok között, hogy az embereinek megtanította, hogy van értelme élni, küzdeni, és a jelenen túllátni. Így lettek az elkeseredett embereiből hősök. A remény, az optimizmus soha nem a tények elől való elbújást és azok megtagadását jelenti, ls így nem a harc elkerülését, hanem azt, hogy a legrosszabb közepette is megtalálom a győzelem ízét.
2018.09.01. – A házasságtörő nő példája (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Azt biztosan állíthatjuk, hogy Jézus soha, egyetlen esetben sem bírálta felül Mózest. Akkor hogy juttatja érvénybe az Általa képviselt kegyelmet és Mózes törvényét egyszerre a házasságtörésen kapott asszony esetében?
2018.09.01. – A farizeusok kovásza (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Jézus azt állította, hogy a képmutatás a farizeusok tanítása által valósul meg. A képmutatás lényege, hogy fenn kell tartani a látszatot, hogy a valóság az, ami a színpadon történik. Ehhez a vallási rendszerek vezetői hozzárendelik a résztvevők szerepét: a ’plebs’ az állandó bűnös, az ’elit’ pedig, aki magát a rendszerrel azonosítja. Nagy probléma mindemellett az is, hogy minden vallási rendszer másokban konkurenciát lát, és az nem Krisztust akarja odaadni az embereknek, hanem a saját, felsőbbrendűnek tartott rendszerét. Ez a farizeusok kovászának lényege, amely ma is keleszti a kereszténységet.
2018.08.25. Hogyan gondolkodik rólunk Isten? (Kispál Zsolt) - Letöltés
Isten a kozmosz megteremtésével egy rendet is teremtett. Ezt a rendet az összekuszáló (közismert nevén: ördög) folyamatosan szétzúzni igyekszik. Úgy is, hogy folyamatosan torz képet ad rólunk és kárhoztatás alatt tart.
2018.08.25. – Hitvány emberek – Istennek van velü(n)k terve (Nyeste Zsolt) -  Letöltés
Egyikünk se a tökéletessége miatt kellett Jézusnak – ahogy a Tizenkettő sem volt az. Jézus egyszerű, hétköznapi, sokszor ’hitvány’ embereket hívott el. Mi is ilyenek voltunk, és mégis kellettünk Jézusnak. Sőt, akar is használni bennünket. Persze ehhez át is formált sok területen, de azért egyikünk sem mondhatja, hogy most már a tökéletességünk miatt szolgálhatjuk az Urat. Zsolti ’egyszerű parasztgyerek’ volt és most is az (ezt ő mondja magáról! - :) ), így erről teljes hitelességgel tud beszélni.
 
2018.08.18. – Márpedig van sors (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Lehet fintorogni a gyülekezetekben a ’sors’ szó hallatán, de az a helyzet, hogy nem lehet kiiktatni se a Bibliából, se a napi élet gyakorlatából. Sajnos kevéssé ismert, hogy a bibliai kultúrában a „jövő (mai értelemben: örök) élet” az utódoknak az atyjuk halála utáni életszakaszát jelentette, melyről előre tudták, hogy mi lesz az. Ez a sors lényege. Ez természetesen nekünk, hívőknek nem az eredeti értelemben értendő, hanem szellemiben. De a lényeg ugyanaz: tudom, mi az.
2018.08.18. – A vádlás súlya és haszna (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
A vallási rendszerek (az összes, így a keresztényiek is) remekelnek abban, hogy a bűneinkre emlékeztessenek – folyamatosan a vád súlyát használva fel arra, hogy a követőiket sakkban tartsák: ezzel pedig a rendszerükön belül. Sátán természetesen örömmel adja tevékenységét ehhez a folyamathoz, sajnos nem kevés sikerrel – ugyanakkor nem tudva, hogy valójában ezzel a kegyelemből megigazított hívő ember malmára hajtja a vizet. Ezért e tanítás címe az, ami.
2018.08.12. – A vádlás légkörében (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Jézus magánélete annyira átlátható volt, hogy a saját házát is teljesen megnyitotta az emberek előtt. (Vajon melyik mai ún. nagy szolgáló teszi ezt meg?) Még a háza fedele is bánta ezt egyszer… Jézus azonban nem rosszallta ezt. Hagyta, hogy a kritikusai lecsekkolják az egész életét, mivel Neki nem volt semmi rejtegetni valója. Így aztán a kritikusait ott is találjuk mindenhol – még Jézus házában is, vagy amikor úton van szombatnapon a tanítványaival. Jézusba azonban nem tudtak igazán belekötni, bár Őt és a tanítványait folyamatosan, egyre nagyobb mértékű vádlás vette körül. Ez pedig a vallás, Jézus saját vallásának vezetői szájából áradt ki. Jézust azonban ez se nagyon érdekelte: tette a dolgát. A nagyobb baj, hogy a farizeusok kovásza egy ponton még az olyan egyszerű embereket is megfertőzőtt, mint Péter apostol…
2018.08.04. – Kereszténység márpedig nincs (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Azt gondolom, hogy furán hat egy ilyen című üzenet egy ugyanilyen nevet viselő közösség honlapján. Úgy van, annak is lett szánva. De semmiképen nem annyira fura ez, mint az a tény, hogy az Újszövetség születésének idejében a mai értelemben a kereszténység, mint fogalom, mennyire más színezetű volt, mint mostanában – és a hívők közt nem is létezett. Hát még ha hozzávesszük azt a történelmi tényt, hogy a kereszténység csak akkor vált egy társadalomban pozitív fogalommá, amikor az államhatalom legalizálta, pénzügyileg és politikailag támogatta azt. Ennek következményei bár közismertek, a tanulságai továbbra is sajnos „lényegtelenek”.
 
2018.07.28. – Szellemi támadás és közöny (Antal-Pap Judit) -  Letöltés
A kilátástalanság, a depresszió, a közöny és a homály annak a jele, hogy szellemi támadás alatt élünk, és az ellenség behatolt - mint egy számítógépes vírus - a 'biztonsági résünkön'. Nem elég kiírtani az életünkből, hanem be is kell zárni a kaput előtte!

 
2018.07.28. – Hibátlan Jézus (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Az ember jelleme elvisel egy bizonyos terhet, de ennek határa véges – és a határon túl az ember elvesztheti önuralmát, méltóságát. Még Pál leveleiből is látható, hogy ez a szellemi óriás is vívódik bizonyos helyzetek után, hogy helyesen tette-e azokat. De nem így Jézus! Őt soha, egyetlen szituáció sem képes kizökkenteni méltóságából, hogy tetteit felett elveszítse a kontrollt. Még a szenvedései és a Keresztre feszített állapotában is tökéletesen megmaradt elhívásában és az Atya akaratában. Rá egyszerűen nincsenek szavak, csak a csodálatunk: Ő tökéletes! Ámen.

 
2018.07.22. – Hitvallás (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
A szokásos leírást most ezen üzenethez írt jegyzetből néhány mondat helyettesíti: „A Biblia hitvallásnak nevezi azt, amikor az embernek önmagával, Istennel vagy egy másik személyjel való kapcsolatát akarja leírni. Vallástétel = azonosat vallani.
Ez egy háromélű szó:
I. olyat mondani, úgy élni, ami egyezik a meggyőződésemmel.
II. azonosat vallok és élek minden szituációban.
III. azonosat vallok valakivel, így harmóniában vagyok vele.”

 
 
2018.06.30. – A királyi menyegző (Kispál Zsolt) -  Letöltés
Anglia nemrégiben a királyi család menyegzőjének lázában égett … pedig ez a királyi pár csak egy országon uralkodik. Jézus példája azonban a Királyok Királyának menyegzőjéről szól, éppen ezért érdekes, hogy ez a meghívás a meghívottak közül senkit sem érdekelt. Szemben pl. a földi királyok menyegzőjével, amellyel minden média-felület tele volt – hiszen az embereket az érdekelte. A Királyok Királyának menyegzője azonban nem maradhatott vendégek nélkül – a Király mindig gondoskodik Fia számára vendégekről. Na de akkor mégis: hogy került oda az az egy valaki illetlen ruhában? Vagy még inkább: Miért így ment el, ha egyszer a Király mindennel ellátta, amire a menyegzőre szüksége volt? (Válasz az üzenetben!)

 
2018.06.30. – Ha bajban vagyunk… (Vozár Krisztián) -  Letöltés
…mindig van segítség! Még ha mi magunk nem is tudunk tenni semmit magunkért. Péter börtönbe került. Ez van, ez együtt jár az apostoli munkakörrel. A gyülekezet azonban tudta, hogy Péternek még nem jött el az idő a mártírságra, így imádkoztak érte – és Péter meg is szabadult! Ugyanakkor Isten adott fegyvereket nekünk is, hogy mi magunk is szembe tudjunk nézni a velünk szembe álló nehézségekkel.

 
2018.07.07. – Ha ma élne Jézus… (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Nem régiben a média is hírt adott arról, hogy egy karizmatikus vezető a meglévő magánrepülői mellé újabbat szeretett volna venni, és az ehhez szükséges 54 millió dollár (!) összeadására kérte videó-üzenetben a híveket. Azzal indokolta ezt a felháborító, Krisztus indulatától homlokegyenest ellenkező szégyentelen pénz-koldulását (és hány ilyen dolog van még…), hogy ha Jézus ma élne, Ő se szamáron járná a városokat (hanem szerinte repülőn). Nos, ezt az üzenetet ez a fiktív feltételezés inspirálta: milyen hatást váltana ki a mai ún. ’keresztény’ világból, ha ma élne Jézus? Botrányt.

 
2018.07.07. – A fiak kenyere (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Ahogy Dávid Sátora is azért volt az, ami, mert Dávidé volt, úgy az ÚR Asztala is minden esetben az a konkrét asztal volt, amelynek asztalfőjén az ÚR ült. A fiak kenyere pedig nem más, mint ezen az asztalon lévő étkezésre szánt kenyér. A kenyér: a bőség, az áldás szimbóluma. Ha pedig valakik számára az a kiváltság adatott, hogy ezt a kenyeret együtt fogyaszthatták el Jézussal – nos ezt csakis a fiak, Isten fiai tehették, tehetik meg. Ez a fiak kenyere. Ugyanakkor, mint minden asztalról, úgy az ÚR asztaláról is hullik alá morzsa. Az asztal alatt egy más világ tárul elénk: azoké, akik soha nem tapasztalták meg, milyen lehet az ÚR asztalánál Isten gyermekeként ülni, szabadságban, félelem nélkül. Ők eddig, amíg Jézus el nem jött, csakis a morzsákból éltek. Jézus azonban felemeli az embereket az Ő asztalához. De a fiak kenyeréből még a morzsa is szabadulást ad.

 
2018.06.24. – Bizonyságok -  Letöltés
Jézus él és cselekszik! Ámen.

 
2018.06.24. – Még mindig csak EGY a szükséges dolog! (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
A május 12.-ei üzenet folytatása, továbbra is Márta példáján keresztül tekintve.
Youtube

 
2018.06.16. – Zombik márpedig nincsenek! (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Pedig eddig azt gondoltam, hogy létezik zombi-kereszténység. A Jelenések 3:1 alapján azonban eljutottam erre a fantasztikus következtetésre. A szárdiszi gyülekezet névadása finoman szólva se volt telitalálat. A külső ’élő’ kirakat mögött Jézus halált lát, mert hiányzott már belőlük az élő hívőt jellemző természetfeletti szikra. Az a jó hír (sőt, Jó Hír!), hogy van ebből kiút!
Youtube

 
2018.06.16. – Mindig van lejjebb! És mindig van tovább! (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
Hívő életem egyik megtapasztalása foglalható így össze… Személyesen nagyon szeretem Ruth Könyvét. Az első fejezete egy rendkívül nehéz élethelyzetről szól, de a harmadikban már merőben más Naomi tanácsa a menye számára: újra felcsillan a fény ugyanis az alagútjuk végén. Sámsont is elhagyta az ereje élete egy pontján és vált a kiégett hívő mintaképévé. Azonban ahogy Sámson fején a haj, úgy Ruth életében a remény újra ébred. Bizony, Isten Szelleme a legnagyobb sötétség felett is ott tud lebegni!
Youtube

 
 
2018.06.09. – Prófétálás az újszövetségi időkben (Kispál Zsolt) -  Letöltés
Zsolti folytatja a május 19.-ei üzenetét. Most rátér a próféciák újszövetségi működésének elemzésére, mivel a prófétálás és a prófécia igenis jó és hasznos, sőt, nélkülözhetetlen a hívő életében.
Youtube

 
2018.06.09. – Miben mutatta meg a dicsőségét...? (Kispál Zsolt) -  Letöltés
Egy nem igazán jól megszervezett menyegző is alkalmas volt arra, hogy a Mester megmutassa a dicsőségét. Bizony, Jézus – Aki csak vendégként volt jelen Kánában eme híressé vált menyegzőn – még ebben a hitetlenséggel hemzsegő helyzetbe is megoldást (ott konkrétan bort) hozott be. Akkor vízből bort – ma bajból jót: Neki mindegy!
Youtube

 
2018.06.03. Útjaink elágazása és közös pontjai (Gönczi Zsolt) - Letöltés
Egyes becslések szerint kb. 105 milliárd ember él(t) eddig a Földön – és egyikü(n)knek sincs közös utunk teljes mértékben. Mégis van, ami összeköt bennünket: Ádámtól Noéig mindannyiunknak közösek az őseink, akiktől sok közös vonást örököltünk. Júdás rövid levelében megvizsgáljuk a hívők néhány közös vonását, Júdás megfogalmazásában: a) elhívottak, b) akiket az Atya szeretett, c) akiket megtartott. Ámen.
2018.05.26. – A Jó és a Rossz Tudás Fája (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
E rövid, Úrvacsorai alkalmon elhangzó gondolatindító üzenet tabukat és mélyen belénk ívódott téziseket igyekszik új irányból megközelíteni, sőt - megkérdőjelezni. Ehhez pedig e híres Fa üzenetét nézzük meg néhány mondat erejéig.

 
2018.05.26. – Szolgálni, de nem szolgalelkűvé válni (Gönczi Zsolt) -  Letöltés
A ’szellem’ gondolkodásmód. A megtérés új szellemben, azaz új gondolkodásmódban és életvitelben járás. A Biblia tele van ellentétes ’szellemek’ leírásával, pl.: félelem szelleme v.s. erő, szeretet és józanság szelleme; e kor szelleme v.s. Istenből való szellem; antikrisztus, azaz a tévelygés szelleme v.s. igazság szelleme; rabszolgaság szelleme v.s. fiúság szelleme. E tanítás az utóbbiról szól.

 
2018.05.19. – Mindenki meg fog botránkozni Jézusban, DE… (Nyeste Zsolt) -  Letöltés
A világ legismertebb kakasa az, amelynek megszólalását követően Péter megtagadta Jézust. Péter összezuhant ezután – és valószínűleg nem nagyon tudta már elhinni, hogy innen van tovább. Ez azonban nem igaz: Jézus valóságosan kihozza belőle az Iránta való szeretetét. Sajnos ma is nagyon sokan vannak, akik tetteikkel megtagadták az Urat. Péter esete mutatja, hogy Jézus vissza akarja és tudja állítani az ember szeretetét.

 
2018.05.19. – Jókívánság vagy prófécia? Nem mindegy! (Kispál Zsolt) -  Letöltés
Nem bizony! Ezzel együtt ma az Eklézsiában boldog-boldogtalan prófétál vagy ’prófétál’ – következmények és visszacsatolások elemzése nélkül. És ez baj, mivel a prófétálás Istenből szólást jelent, és nem említhető vele egy lapon a jókívánság, amely pedig az ember lelkének pozitív irányú megnyilvánulása lehet, de sajnos legtöbb esetben emberi és öncélú. Persze mindkettőnek meg van a helye és haszna a hívő életben, de ne keverjük össze őket.

 
 
2018.05.12. – Vajon mindig olyan Istenes dolog-e az a bizonyos EGY, ami szükséges? (Gönczi Zsolt) - Letöltés
A kérdésre egyértelműen legtöbb esetben ’NEM!’ a válasz. Ha nem értesz ezzel egyet, nem probléma, akkor ne hallgasd meg ezt az üzenetet. (Vagy pont azért hallgasd meg.)
Youtube

 
2018.05.12. – Bekényszerítve II. (Gönczi Zsolt) - Letöltés
Kényszer alatt élni… Brrr. Megint erről lesz szó – ez van. (De ha egyszer ez az üzenet kattant be. De az is lehet, hogy így élem meg éppen hívő életemet.) Ha kényelmetlen a kényszer gondolata is, pár klikk és a szabad akaratról milliónyi üzenetet találtok a neten.
Youtube

 
2018.05.05. – Bekényszerítve (Gönczi Zsolt) Letöltés
A ’szabad akarat’ egyáltalán nem biblikus fogalma olyan mértékben belefészkelte az agyunkba magát, hogy automatikusan le akarunk rázni magunkról minden kényszert. Pedig nincs nagyszerűbb dolog, mint ha Isten megragad bennünket és nem ereszt – valósággal kényszerít. És ezt a belsőnkben kiépített függőségben jelenik meg. (Igen, kedves ateista barátaim, igazatok van: az élő hit is ’ópium’, nem csak a vallás! De ne gondold, hogy Neked nincs ’ópiumod’, hogy Te teljesen szabad vagy. Mind függünk valakitől vagy valamitől.) 
Youtube

 
2018.05.05. – Nem atomtudomány ez! (Gönczi Zsolt) - Letöltés
A Biblia egyáltalán nem egyszerű írás: nehéz kérdésekre adott nehezen befogadható válaszokkal (legalább is annak, aki mer egyáltalán a mélyére ásni). Azonban Isten Királyságának alapelveiről sok mindent el lehet mondani, de hogy nem bonyolultak, az biztos. Vajon ki nem érti pl. Jézusnak a megbocsátásról való tanításait? Mi ebben a bonyolult? Mégis, egy csomó ember kikerüli ezeket a dolgokat – és még csodálkoznak, hogy az életük zsákutcába jut… A mobiltelefon működését sem kell értenünk ahhoz, hogy használni tudjuk. Ilyen a Biblia is: bonyolult ’szerkezet’ ugyan, de nem atomtudomány a napi használata. 

 
 
 

 

1%

 

adószámunk:

18294334-1-05

 

Köszönjük.

Névnap

2024. július 25. Csütörtök
Kristóf, Jakab, Zsaklin

 
A Nap kel 04:23-kor,
nyugszik 19:30-kor.

Holnap
Anna, Anikó
napja lesz.

Facebook

Oldalainkat 1 vendég és 0 tag böngészi